Jelentkezési lap tanfolyamra
Kérem válassza ki a tanfolyamot
Név:
Születéskori név:
Születési hely:
Születési idő: Év: hónap: nap:
Anyja születési neve:
Társadalmbiztosítási azonosító jel:
Személyi igazolvány száma:
Állandó lakcim:
Levelezési cím:
e-mail cím:
Telefonszám:
Állampolgárság:
Nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme:
A tartózkodásra jogosító okirat (okmány) megnevezése: Száma:
Munkahely neve:
Munkahely cime:
Munkahely e-mail címe:
Munkahely telefonszáma:
Abban az esetben, ha szakmai gyakorlat igazolása szükséges a tanfolyam megkezdéséhez, úgy a mellékelt igazolást kérjük bemutatni, illetve ha szükség van egészségügyi alkalmasság igazolására is, úgy azt is kérjük csatolni a jelentkezéshez.

NYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE A SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSÁHOZ ( Óvodai Dajka )


NYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE A SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSÁHOZ ( Pedagógiai Családsegítő 1 )


NYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE A SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSÁHOZ ( Pedagógiai Családsegítő 2 )


Szakmai gyakorlat igazolása: Csak .doc .pdf .txt .jpg formátum
Egészségügyi alkalmasság igazolása: Csak .doc .pdf .txt .jpg formátum

Általános szerződési feltételek

  • A kitöltött és aláírt jelentkezési lap előszerződésnek minősül, aminek alapján felnőttképzési szerződést köt a Szókratész Kft. a jelentkezővel.
  • A képzésről, a komplex szakmai vizsgáról, illetve az esetleges bekövetkezett változásokról elektronikus levélben tájékoztatjuk a képzés részt vevőjét.
  • Intézményünk a tanfolyamot csak megfelelő számú jelentkező esetén indítja el. Amennyiben nincs kellő számú jelentkező, úgy elektronikus úton értesítést kap minden jelentkező más tanfolyamon való részvételének lehetőségéről. Viszont abban az esetben, ha igény jelentkezik, hogy minimális létszám esetén (10 fő alatt) is indítható a tanfolyam, úgy a részt vevőkkel külön megállapodást köt a Szókratész Kft. a tanfolyami ár vonatkozásában.
  • A tanfolyamon való részvétel esetén a kedvezmények a felnőttképzési szerződésben kerülnek rögzítésre (Pl.: részletfizetési lehetőség)
  • A Szókratész Kft. a tanfolyami díj 30% - át regisztrációs díjként, vagyis eljárási költségként kezeli, amit a tanfolyami díjba beszámít. E díj visszafizetésére akkor tarthat igényt a jelentkező, ha a tanfolyamon való részvételét a képzés megkezdése előtt 15 nappal írásban lemondja.
  • Abban az esetben, ha a tanfolyamon részt vevő a tanfolyam bármely részén nem tudott részt venni, időarányos tanfolyami díj visszatérítésére nem tarthat igényt.
Budapest 2022-11-26