Felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozó képzések

 VEZETŐ MUNKATÁRSAK TOVÁBBKÉPZÉSE TRÉNINGEK KERETÉBEN - Kérjük tekintse meg képzési ajánlatunkat!

Képzési célkitűzés
A vezető személyes hatása, motivációja, teljesítményvállalása nagyban befolyásolja a szervezet, a munkatársak eredményességét. A változások gyakorisága a vezetőktől rugalmas alkalmazkodást kíván. Ez akkor várható el, ha vezetők ismerik humán erőforrásaikat, saját értékrendjüket, hivatásbeli céljaikat, reális önbizalommal néznek szembe a kihívásokkal, bátran alkalmazzák az új, korszerű vezetői megoldásokat, menedzsment- technikákat. Mindehhez a kommunikáció, a konfliktuskezelés és a vezetői tulajdonságok fejlesztése szükséges.
A tréning célja: Hiteles önismereti tények feltárásával a vezetői szerepvállalás tudatosságának és a vezetői hatékonyságnak a fokozása; a vezetői önismeret gazdagításával a saját humán erőforrások jobb kihasználásának - és ezáltal az optimális teljesítmény elérésének - segítése.

A programokról
A tréningek programja a cég elképzelése, célkitűzése, image-a alapján összeállított speciális tartalommal kerül meghatározásra. A cég sajátosságaira épített speciális program alapján - a tréning során - a résztvevők megtapasztalják, beazonosítják, fejlesztik és szükség esetés korrigálják egyéni és vezetői tulajdonságaikat, megismerik egymás igényszintjüket, a munkavállalás- és a vezetői szerepvállalás motívumait, az interperszonális készségeket, a kockázatvállalás egyéni sajátosságait. Megismerik a szervezethet fűződő attitűdjüket, az egyéni- és szervezeti arculattervezés technikáit, azok pszichológiai hátterét, a külső- belső PR tervezését. Standard csoporttechnikai módszerekkel beazonosítják a saját vezetői magatartásuk hatásait, a szakmai kihívásokra adott válaszreakciókat.
Megismerhetik az optimális problémamegoldási folyamat elemeit, a konfliktuskezelő technikákat, kommunikációjuk jellemző fordulatait és azok lehetséges hatásait. A tréningek segítségével finomodnak és tudatosabbá válnak az együttműködési készségek, mérhetően javulnak az alkalmazkodás mutatói

 A tréningeken alkalmazott módszerek
T- csoport, kérdőívek, tesztek; esettanulmányok, esetpéldák, videotechnika, szupervízió. A módszerek - a tréning strukturális felépítése és célja figyelembevételével - rugalmasan alkalmazkodnak a résztvevők személyiségéhez, szakmai összetételéhez.

A képzések formája
A foglalkozások naponta 10 órát vesznek igénybe. Ezen túl 2 óra időtartamban lehetőség nyílik a résztvevők számára, hogy személyes kérdéseiket, problémáikat, elképzeléseiket a tréningvezetőkkel külön megbeszéljék.

 
Célképzések
Weboldalunk munkamenet sütiket használ , ami elengedhetetlen az oldal használatához. Felhasználóinkrósl semmilyen információt nem gyüjtünk. Erről részletesebben ITT olvashat. A RENDBEN gombra kattintva elfogadja jelen tájékoztatót.