Szíves figyelmükbe ajánljuk Akadémiánk azon kiadványait, melyeket a szakképzésben és a fõiskolai oktatásban is jól lehet hasznosítani. 
A csillaggal* megjelölt könyvek mint olvasmány is érdeklõdésre tarthatnak számot. 
 

Kiadványaink nemcsak a vizsgára való felkészülést segítik, a gyakorlati életben kézikönyvként is haszonnal forgathatók.
 

KÖNYVEINK LISTÁJA LETÖLTHETŐ 

VÁLLALKOZÁSTAN 

Dr. Barta Tamás - Tóth Tihamér 

A vállalkozások mindegyike nagyon személyes emberi folyamat eredménye. A vállalkozó felismer egy lehetőséget, azt értékeli és keresztülviszi, mert újat, sikert akar és bízik önmagában. A vállalkozói személyiség kifejlődését segítheti az iskola s azok a tanárok, akik a vállalkozást lehetséges hivatásnak tartják.
A szerzők - mint gyakorló vállalkozók és pedagógusok - e tankönyvben foglalták össze körültekintően a vállalkozás legfontosabb ismereteit (vállalkozásformák, a piac muködése és befolyásolása, a vállalkozás környezete: gazdasági környezet, számviteli kötelezettség, adók, bankhitelek; üzleti terv: előkészítése, lépései; az üzleti terv megvalósítása:
vállalkozás alapítása, indítása, operatív vezetése, megszüntetése). Ellenőrző kérdésekkel, példákkal, irodalomjegyzékkel kiegészítve.

KARRIERTERVEZÉS, ÁLLÁSKERESÉS - I. KÖTET

 

Dr. Ternovszky Ferenc

Az olvasó  legyen most végzős hallgató, vagy a munka világába már belekóstolt személy  olyan szakkönyvet tarthat a kezében, amely sokban hozzájárulhat boldogulásához.

Karriert csak akkor érhetünk el, ha azért teszünk is valamit. Azt hogy mit, miként, mikor lépjünk a siker felé, ebben nyújt segítséget a könyv. A szerző sok éves tapasztalatát több száz hallgatóval, munkaadóval folytatott kutatását is felhasználta amikor a kiválóan szerkesztett, közérthető művét megírta. Ajánljuk mindazoknak, akik életüket a munkában is teljessé kívánják tenni.

Ezúton mond a kiadó is köszönetet, hogy önzetlenül hozzájárultak a mű megjelenéséhez. Bízva mondhatjuk, hogy mindazok akik elolvassák e sokszínű és érdekes könyvet szellemileg gazdagabbak lesznek.

AZ EGYENSÚLY - II. KÖTET

 

Dr. Ternovszky Ferenc

A kötet amit az Olvasó a kezében tart egy nagysikerű előadássorozat eredménye, amelyek a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán hangzottak el.
Dr. Ternovszky Ferenc tudományos rektorhelyettes a könyv szerkesztője, olyan előadókat hívott meg, akik a boldogság, egészség, egyén  csoport, szex, szerelem, munka és család témakörökben sikeresen megteremtették az egyensúlyt. Ők azok akik a munka világában közismerten és elismerten az átlagnál jóval sikeresebbek, miközben családi életükről is ugyanez elmondható.  Az előadók a nemzetközi és a hazai életben számtalan elismerést kaptak a Kossuth díjtól a japán császár kitüntetéséig.

Ezúton mond a kiadó is köszönetet, hogy önzetlenül hozzájárultak a mű megjelenéséhez. Bízva mondhatjuk, hogy mindazok akik elolvassák e sokszínű és érdekes könyvet szellemileg gazdagabbak lesznek.

SZEMÉLYISÉG KOMMUNIKÁCIÓ ETIKA

 

Dr. Barta Tamás - W. Barna Erika
A XXI. század keretei között élő emberek és az intézmények kapcsolatrendszerei mindenképpen megkövetelik a modern és korszerű kommunikációs eszközök és rendszerek hatékony, célravezető ismeretét és alkalmazását.

Az üzleti világban hosszútávon azok képesek érvényesülni, akik megfelelő önismerettel, kommunikációs kulturáltsággal és etikus magatartással bírnak.
 
A főiskolai hallgatók, a humán controlling témakörrel foglalkozók és a tanulók nagy hasznát veszik azoknak az ismereteknek, amelyeket a két szerző e munkájában kitűnő hozzáértéssel és igényességgel leírt.

NEMZETKÖZI MENEDZSMENT EURÓPIA SZEMMEL

Dr. Ternovszky Ferenc

A könyv mindazokhoz szól, akik valamely szervezetben dolgoznak, vagy dolgozni fognak. Szisztematikusan készíti fel és ad segítséget a leendő, vagy már gyakorló vezetőknek a menedzsment ismeretek elsajátítására. Olyan szemléletet nyújt, amely az eredményes és sikeres vezetéshez nélkülözhetetlen. A könyv azért nemzetközi jellegű, mert a menedzsment ismeretek nemzetköziek, számtalan régió, ország kutatóitól, gyakorló vezetőitől származnak és sok ország gyakorlatában alkalmazzák azokat. Azért európai szemmel íródott, mert a szerző életének, tevékenységének színtere Európa. Ez a kulturális háttér, értékrend jellemző a szerző gondolkodásmódjára, vezetői, oktatói, kutatói gyakorlatára.
A könyv három részbol áll:

  •   vezetéstudományi alapok, vezetési koncepciók
  •   vezetési folyamatok
  •   vezetés- szervezésmódszertan


Kiknek ajánljuk:

  •   Felsooktatásban menedzsment ismereteket tanulók számára
  •   Gyakorló vezetőknek
  •   Akik vezetői karriert szeretnének elérni 

VEZETÉSPSZICHOLÓGIAI SAROKPONTOK

 

Balogh László - Dr. Barta Tamás - Dominik Gyula - Koncz István

A könyv 10 fő fejezete (1. Vezetőket segítő pszichológia; 2. A (megismerhető) személyiség; 3. Önismeret; 4. A hiteles vezető személyisége. Sikert hozó tulajdonságok; 5. A vezető és szervezete, nyílt és rejtett hálózatok a munkahelyen; 6. Mások megismerésének módszerei; 7. Hatékony kommunikáció - fortélyok nélkül; 8. Konfliktus- és stresszkezelés egyszerűen; 9. A vezetői pozitív gondolkodás; 10 Az etikus magatartás, mint harmóniateremto erő) csoportosítja a vezetés számára szükséges alapfeltételeket. Ütközteti a különböző klasszikus és modern kutatásokat, így az olvasó számára tisztázódik a a régi vitatott téma, hogy létezik-e vagy sem a Lewin-féle tiszta vezetési stílus vagy például, hogy melyik vezetési forma és stílus a legjobb a piacgazdasági viszonyok között muködő szervezeteknél. A klasszikus vezetési eszközök bemutatása mellett a szerzők modern felfogásban és előre mutató célmeghatározással vetítik ki a jövő vezetőjének személyiségjegyeit, tudásszintjét, képességét és igényelt tulajdonságait.

EMBERI ERŐFORRÁSMENEDZSMENT A KÖZSZOLGÁLATBAN

 

Karoliny Mártonné - Lévai Zoltán - Poór József

Napjaink közszolgálatában számos olyan kérdés merül fel, amelyek megoldása hatékony és korszerű emberi erőforrás menedzselés nélkül reménytelennek látszó feladat.

A széleskörű szakembergárda által készített kézikönyv azzal az igénnyel íródott, hogy létrehozzon a különböző szakirodalmi források, empirikus vizsgálatok és  saját tapasztalataiknak feldolgozásával egy olyan rendszerezett, tudományos igényű tudásanyagot, amely hozzájárul a közszolgálati szervezetek  tendenciáinak jobb megértéséhez, jövőbeli alakításához, segítséget nyújtva ilymódon ahhoz, hogy ezek a  szervezetek egyre hatékonyabban tudják  emberi erőforrás menedzseléssel összefüggő kérdéseiket megoldani. 

MINŐSÉGMENEDZSMENT I. 

 

Anwar Mustafa - Dr. Barta Tamás - Tóth Tihamér

Könyvünk célja, hogy hozzájáruljon a szabványos minőségirányítási,környezetközpontú irányítási, valamint a munkahelyi egészség- és biztonságközpontú vezetési rendszer kiépítéséhez, alkalmazások szakmai színvonalának emeléséhez. A könyvben található információk számos forrásból származnak. Legfontosabb ezek közül az ISO 9000-es szabványcsalád harmadik kiadása: ISO/DIS 9000:2000, ISO/DIS 9001:2000, ISO/DIS 9004:2000, ISO/DIS 19011:2000, az ISO 14000-es szabványcsalád és a BS 8800:1996 szabvány. Ezenkívül számos cikket és más, a minőség irányítási rendszerekkel foglalkozó anyagot tanulmányoztunk. Ezen források listáját az Irodalomjegyzék tartalmazza.
 

MINŐSÉGMENEDZSMENT II. 

 

Anwar Mustafa - Dr. Barta Tamás - Tóth Tihamér

Könyvünk célja, hogy hozzájáruljon a szabványos minőségirányítási,környezetközpontú irányítási, valamint a munkahelyi egészség- és biztonságközpontú vezetési rendszer kiépítéséhez, alkalmazások szakmai színvonalának emeléséhez. A könyvben található információk számos forrásból származnak. Legfontosabb ezek közül az ISO 9000-es szabványcsalád harmadik kiadása: ISO/DIS 9000:2000, ISO/DIS 9001:2000, ISO/DIS 9004:2000, ISO/DIS 19011:2000, az ISO 14000-es szabványcsalád és a BS 8800:1996 szabvány. Ezenkívül számos cikket és más, a minőség irányítási rendszerekkel foglalkozó anyagot tanulmányoztunk. Ezen források listáját az Irodalomjegyzék tartalmazza.

ETIKETT ÉS PROTOKOLL ALAPJAI

 

Lőcsei Judit

Az "Etikett és protokoll alapjai" című kézikönyv tankönyv jelleggel íródott.
Korhatár nélkül ajánlható minden, önmagával szemben igényes érdeklődőnek, aki szívesen összeveti saját ismereteit az európai kultúrkörben nemzetközileg elfogadott és igényelt viselkedési normákkal; akinek e normák készséggé fejlesztéséhez motivációt ad a nemzetközi kapcsolatokban, illetve a magasabb szintű belföldi hivatalos kapcsolatokban való jártasság; akinek az illem, az etikett, protokoll szabályainak ismerete munkahelyi elvárás, hivatali kötelesség. Reméljük, hogy e kézikönyv - az illemtan, az etikett, protokoll szabályainak ismeretén kívül - segítséget nyújt a harmonikus kapcsolatteremtéshez, s ahogy a francia illemtankönyveket címzik: "Le savoir vivre", (azaz) az "élni tudás" sikeréhez.

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÉZIKÖNYV

 

Gyarmati Ildikó

E könyv, a Titkárságvezetők, menedzser-asszisztensek kézikönyvében kiadott rendezvényszervezői rész, és a Protokoll egyetemi jegyzet társszerzőjeként megjelent publikációi mind mind a szakmához való hozzáállásról, hozzáértésről tanúskodik.
A rendezvényszervezés és a protokoll nem választható el egymástól, ezért ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik napi munkájuk során különféle rendezvényeket szerveznek, vendégeket fogadnak. A gyakorlati példákkal, előzetes program és költségvetés elkészítésével sikeressé tehetik saját munkájukat.
A szerző ezzel a könyvvel is hozzájárulni kíván ahhoz, hogy a vendéglátók ne csak kreatív és sokoldalúan képzett szakemberekké, hanem európai kultúrát tükröző, diplomáciai, állami, egyházi protokollszabályokat ismerő, kellemes társasági emberekké, személyükben és magatartásukban az országimázs hordozóivá is váljanak.


ÖRÖMTELI ELADÁS

 

Dr Caráné Bardóczy Irén - Bardóczy Ákos Kolos
Mi a vásárló megtartásának titka? Néhány hatásosan alkalmazható gyakorlati megoldást ismerhetnek meg az  "Örömteli eladás" című könyv olvasói, és az ehhez kapcsolható tréning résztvevői. Közkinccsé teszünk olyan kereskedői, értékesítői, felszolgálói fogásokat, módszereket, amelyek segítségével a vásárlók, vendégek elégedettségét, visszatérését, törzsvásárlóvá, törzsvendéggé válását érhetik el. Ha a könyvben olvasottakat, ill. a tréningen tanultakat folyamatosan alkalmazzák, garantált a siker: forgalom növekedés.
Az  "Örömteli eladás" és az azonos című tréning mindazokhoz szól, akik az értékesítés vagy szolgáltatás folyamatában vásárlóval, vendéggel, fogyasztóval, ügyféllel kerülnek kapcsolatba. Tanulságos és hasznos lehet azok számára is, akik az értékesítés bonyolult kapcsolatrendszerében a vásárlói oldalon állnak. Gondolkodjunk el azon, hogy mi a vásárlók mit teszünk azért (vagy az ellen), hogy egy valóban örömteli tranzakció részesei legyünk.

AZ ÉRTÉKELEMZÉS

 

Anwar Mustafa - Hegedűs József

Az ÉRTÉKELEMZÉS egy eljárásrendszer, amely magában foglalja a legkorszerűbb szervezési, tervezési résztechnikákat. Fontos ismérve az eljárásnak, hogy szorosan a klasszikus értelemben vett termékvilághoz kapcsolódik. Termék számunkra egy szervezési folyamat, egy szervezet, termék a polgármesteri hivatal, vagy az államháztartás egy jól körülhatárolt része, egy közbeszerzési folyamat, egy PPP program, más szóval: az értékelemzést bármilyen jelenség, folyamat, eszköz, technológia, szervezet stb. vizsgálatára használhatjuk (ezért is nevezték megjelenéskor a közgazdaság atombombájának).

PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZATI PROJEKTEK


Anwar Mustafa - Gubicza Katalin - Tóth Antal:

Az elmúlt évek és napjaink közigazgatási, ipari gyakorlatában, valamint a szakmai és a köznapi szóhasználatban mind többször jelennek meg a projekt (project) és a projektmenedzsment kifejezések.

A projektek alkalmazásának külön aktualitást ad, hogy az EU-források megpályázása csak projektek formájában és adott projektumok megvalósításával történhet, mivel az EU-hoz való csatlakozásunk óta mind szervezetileg, mind pedig követelményeiben jelentősen átalakult a pályáztatás rendszere.

Ez vezérelt bennünket abban, hogy mind a projekt, mind a projektmenedzsment fogalmainak tisztázására valamint a pályázati projektek szakmai színvonalának javítására és ezen tevékenységének támogatására könyvet állítsunk össze.

Reméljük, hogy a könyvünk mind az egyetemi, főiskolai hallgatók tanulmányaihoz, mind pedig a pályázatírást gyakorlatban végző szakemberek munkájához, komoly segítséget fog nyújtani.

ACCESS XP A GYAKORLATBAN

 

Kővári Zsolt

A könyv a Microsoft Access 2002 program használatának első lépéseit könnyíti meg a diákok részére.

E témakör az Access relációs adatbázis-kezelő rendszer alkalmazása az elmúlt években kapott kiemelkedő fontosságot a vállalatok tevékenységében.

A tananyag segítségével jól meg lehet érteni az adatbázis-kezelés technikáját és a reláció adatbázis-kezelő működését.

A jelen szakkönyv világos gondolat-vezetéssel, a legfőbb fogalmakat tisztázva, egyben rámutatva az összefüggésekre, került megírásra, bő gyakorlati példákkal és magyarázattal.

Az Országos Képzési Jegyzékben oktatott tantárgyak színvonalához kapcsolódva jól alkalmazható tananyag.

A szerzők által írt szakkönyv segítséget nyújt tanárnak, diáknak ezen szakismeretek elsajátításához.

WORD XP A GYAKORLATBAN

 

Völgyiné Dr. Szűcs Emőke

A XX. század második felében az információtechnológia terén bekövetkezett robbanásszerű fejlődés következtében napjainkban alig találunk olyan állami szervezetet, kisebb-nagyobb céget, oktatási, kulturális vagy egészségügyi intézményt, amely működéséhez ne tartozna szervesen hozzá a számítástechnikai berendezések alkalmazása.

A számítógép használata mindennapi rutinfeladattá vált, mindannyian felhasználóként vagy ügyfélként, iskolai tanulóként vagy munkáját végző felnőttként napi kapcsolatban élünk a számítógéppel, és így a számítástechnika adott szintű alkalmazásával. Ennek következtében a számítógépet használók elvárják a cégtől, hogy annak használata minél egyszerűbb legyen, feladatukat célirányosan és gyorsan el tudják végezni.

Ezt az igényt szem előtt tartva fejlesztette ki a Microsoft cég legújabb operációs rendszerét, a Windows XP-t és az Office XP irodai programcsomagot. Az utóbbi segítségével nemcsak könnyebben, tetszetősebb kivitelben lehet egy dokumentumot, táblázatot vagy e-mailt elkészíteni, hanem ezek egy komplex információ-kezelő rendszer részei.

Ennek a jegyzetnek a célja, hogy az Office XP irodai programcsomagba tartozó Word 2002 szövegszerkesztő használatát mutassa be.

Azok, akik már bizonyos ismeretekre tettek szert a Windows 95, 98 vagy 2000 alatt futó szövegszerkesztők alkalmazása terén, könnyen és gyorsan fogják elsajátítani az új szoftver kínálta lehetőségeket.

Akik pedig most kapcsolódnak be a számítógépet először használók táborába, tapasztalni fogják, hogy a fejlesztőknek valóban sikerült egy, az eddigieknél is könnyebben elsajátítható szoftvert kifejleszteniük.

Ez persze nem azt jelenti, hogy tanulás és gyakorlás nélkül is sikereket tudunk elérni, de biztosak vagyunk benne, hogy aki ezt a jegyzetet a kezébe veszi, azzal a céllal teszi, hogy végig is tanulmányozza.

Tapasztalni fogja, hogy az első néhány oldal után egyre könnyebbé válik annak megértése és gyakorlati megvalósítása.
A könyvhöz CD lemez is jár.

 

 

EXCEL XP A GYAKORLATBAN

 

 

Kővári Zsolt

Ennek a könyvnek az a célja, hogy az Office XP irodai programcsomag Excel 2002 táblázatkezelőjének a használatát ismertesse. Tárgyalja a formázásokat, a cellaképletek és a függvények használatát, a kereséssel, rendezéssel, kiválogatással és kereszttáblákkal kapcsolatos kérdéseket, bemutatja a diagramkészítés technikáját és a solver leírásán keresztül érinti az egyszerű optimalizálási problémákat is. A feladatok összeállítása során nem csak a gazdasági felsőoktatásban tradicionálisan oktatott anyagot dolgozza fel, hanem a már gyakorló szakemberek számára tartott tanfolyamokon felmerülő problémákat is körüljárja, hogy a könyv valóban használható legyen. Az önálló elmélyedést, illetve a könyvet használó oktató munkáját nagy számú kigolgozott és gyakorló feladat könnyíti meg. Ez utóbbiak részletes megoldása a CD mellékleten olvasható. Valamennyi példa megoldható az Excel 2000 és az Excel 97 verziókkal is, így a könyv azoknak is jó szívvel ajánlható, akik még nem tértek rá az Office XP használatára.

 

 

Könyveink listája letölthető 

Weboldalunk munkamenet sütiket használ , ami elengedhetetlen az oldal használatához. Felhasználóinkrósl semmilyen információt nem gyüjtünk. Erről részletesebben ITT olvashat. A RENDBEN gombra kattintva elfogadja jelen tájékoztatót.