4. A személyiségfejlődés sajátosságai. Mutassa be a csecsemőkor, a kisgyermekkor és az óvodáskor élettani sajátosságait: a testi jellemzők, a mozgás jellemzői, valamint a viselkedés változásának általános jellemzőit!

Az emberek néhány szempontból ugyanolyanok, mint mindenki más, bizonyos vonatkozásokban pedig senkire sem hasonlítanak, egyediek. Az egyes életkorokban fennálló közös sajátosságokat életkori sajátosságoknak nevezzük. Ezek a legtöbb egyénnél azonos életévben jelennek meg, követik egymást, sorrendjük megfordíthatatlan, nem lehet átugorni őket, lényeges változások, megjelenésük vagy hiányuk fejlettségi és érettségi szintet is kifejez. Az életkori sajátosságok átalakulnak […]