13. Ismertesse a szociálpszichológia fogalmát, tárgyát és mutassa be a szociálpszichológia alapfogalma-t:csoport,szerep,státusz,előítélet,deviancia!

A szociálpszichológia annak a tudományos tanulmányozását jelenti, hogyan hatnak a társas és a kognitív folyamatok arra, ahogyan az emberek észlelik és befolyásolják egymást, ill. ahogyan egymáshoz viszonyulnak. Az egyének társas viselkedését próbálja megérteni, úgy, hogy az egyént a társas kontextusban tanulmányozza. A társas és kognitív folyamatok hatásai nem különállóak, hanem elválaszthatatlanok egymástól. A társas folyamatok: […]