12. Mutassa be a megismerő funkciók (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet,képzelet, gondolkodás) fejlődésének sajátosságait újszülöttkortól kisiskoláskorig.

Megismerő folyamat sajátosságaiA megismerés területeiAz újszülöttkor megismerő funkcióinak fejlődése, jellegzetességeiA csecsemőkor megismerő funkcióinak fejlődése, jellegzetességeiA kisgyermekkor megismerő funkcióinak fejlődése, jellegzetességeiAz óvodáskor megismerő funkcióinak fejlődése, jellegzetességeiAz iskoláskor megismerő funkcióinak fejlődése, jellegzetességei Megismerő folyamatok: A szervezetbe érkező ingerek, információk feldolgozásával foglalkozik. Kiválasztunk, összehasonlítunk, átalakítunk, újrarendezzük az információkat. A tudás vezérli a viselkedést. A környezetből, belső szervezetből érkeznek […]

11. Mutassa be a különböző fejlődési szakaszok testi, érési, érzelmi és viselkedési jellemzőit!

óvodáskor kisiskoláskor serdülőkor Az óvodáskorú gyermek jellemzői Az emberi egyedfejlődés szakaszai Óvodás gyermek testi fejlődése A fejlődés ütemének lassúbbodása jellemzi. Óvodás gyermek fogfejlődése 6. évben bújnak ki az első maradandó fogak. Ezek az első nagyőrlők. Nem kihulló tejfogak helyébe lépnek, hanem az utolsó tejfogak mögött jelennek meg. Ez a fogváltás kezdete. Vigyázni kell rájuk!! A […]

10. Jellemezze az életkori sajátosságokat az egyes életkori szakaszokban! Mutassa be a különböző fejlődési szakaszok testi, érési, érzelmi és viselkedési jellemzőit!

– A fejlődés törvényszerűségei – A fejlődési szakasz fogalma, jellemzői – Az újszülöttkor – A csecsemőkor – A kisgyermekkor A fejlődési folyamat törvényszerűségei A személyiségfejlődés olyan, a születéstől a halálig tartó folyamat, melynek során az egyén megtanul különböző közösségekben élni, és közben tudatára ébred saját erejének és korlátainak, vagyis megismeri önmagát. Az ember a külső […]

8. Ismertesse az érés és tanulás, nevelés kölcsönhatását! Mutassa be az emberi szükségletek és motívum rendszerét..

Az érés jellemzői A tanulás jellemzői Az érés,a tanulás és a nevelés kölcsönhatásai Az emberi szükségletek és motívumok rendszere Az érés fogalma: Az érés elsősorban biológiai adottságok kibontakozásában megvalósuló fejlődési forma. A szervezet belső törvényszerűségei által meghatározott fejlődési forma. Belsőleg indított, külsőleg csak kismértékben befolyásolható történés. Lezajlásához nem szükségesek specifikus külső ingerek, csak általános létfeltételek. […]