3. Gyógypedagógia alapgogalmak. Értelmezze a sajátos nevelési igény (SNI), integráció, inklúzió, szegregáció fogalmakat!

Az SNI fogalma –    Az integráció fogalma, jellemzői –    Az inklúzió fogalma, jellemzői –    Az integráció és az inlkúzió közötti különbség –    A szegregáció fogalma, jellemzői      Gyermekközpontú és nevelésközpontú szemlélet alapvető feltétel. A gyermekek mindenekfelett álló érdekének érvényesítése, emberi méltóságának, jogainak biztosítása (biztonságban, egészséges környezetben, életkorának és fejlettségének megfelelően neveljék). Védelmet kell számára biztosítani […]