4. Mutassa be az oktatás módszereit és az oktatási módszer kiválasztásának szempontjait! Jellemezze az oktatás szervezeti és munkaformáit!

• Az oktatás módszerei:Módszer: (gör.: methodosz) utat, eljárást jelent. A célhoz vezető utat, a cél eléréséhez biztosító eljárásokat értik a módszereken.Az oktatási módszerek az oktatási folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és a tanuló tevékenységének részei, amelyek különböző célok érdekében eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra.Stratégia: a módszereknek, eszközöknek és szervezési módoknak egy adott cél érdekében […]