12. Pihenés a bölcsődében és az óvodában. Mutassa be az ebéd utáni pihenés sajátosságait a bölcsődében és az óvodában! Sorolja fel a nyugodt alvás feltételeit, valamint a dajka feladatait a helyes alvási szokások kialakítása terén!

  A biztonságérzet megteremtéséhez a gyermekeknek a csoportban az ágyuknak állandó helye van. A bölcsődei dajkának a fektetőket ugyanabban a sorrendben, ugyanarra a helyre kell elhelyeznie. A gyermek az ágyát megkeresve próbálkozik a vetkőzéssel és lefekszik. Ha a gyermek kint alszik, akkor a gyermek önállósági törekvéseinek megfelelően segít az öltözködésben, az ágyához viszi/kíséri a gyermeket, […]

11. Étkezés az óvodában. Mutassa be az óvodai étkezések jellemzőit, a csoportszobában történő tálalás, kiszolgálás sajátosságait, valamint a dajka feladatait a higiéniás és kulturált étkezési szokások kialakításában

   Az étkezés megszervezése, kulturált lebonyolítása fontos gondozási feladat és fontos területe az egészségnevelésnek. Az ízlésesen megterített asztal fokozza az étvágyat és kulturált viselkedésre késztet. Csak ép, tiszta gyermekméretű eszközöket használjanak. Az étkezésekre azonos időpontban kerüljön sor. 2.5-3 órás szünet legyen az étkezések között. Ennyi idő kell, hogy feldolgozza a gyomor az előzőt és kiürüljön. […]

2. Mutassa be a nevelés színtereit! Jellemezze a család az óvoda és az iskola szocializációban betöltött szerepét!

szocializáció fogalma szinterek: család, óvoda, iskola a társadalom és a család kapcsolatrendszere az értékek és normák átörökítése kortársak szerepe a szocializációban A szocializáció fogalma A szocializáció olyan tanulási folyamat, amely a születéstől a halálig tart. A szocializáció nem más, mint a „társadalomba való beilleszkedés folyamata, amely során az egyén megtanulja megismerni önmagát és a környezetét, […]