2. Mutassa be a nevelés színtereit! Jellemezze a család az óvoda és az iskola szocializációban betöltött szerepét!

szocializáció fogalma szinterek: család, óvoda, iskola a társadalom és a család kapcsolatrendszere az értékek és normák átörökítése kortársak szerepe a szocializációban A szocializáció fogalma A szocializáció olyan tanulási folyamat, amely a születéstől a halálig tart. A szocializáció nem más, mint a „társadalomba való beilleszkedés folyamata, amely során az egyén megtanulja megismerni önmagát és a környezetét, […]

1. Pedagógiai alapfogalmak. Ismertesse a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! Határozza meg a nevelés fogalmát, módszereit.

1.             Pedagógiai alapfogalmak. Ismertesse a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! Határozza meg a nevelés fogalmát, módszereit. Kulcsszavak és fogalmak, melyekre ki kell térni a feleletben  ‒ A pedagógia fogalma ‒ A pedagógia célja ‒ A pedagógia tárgya ‒ A pedagógia feladata ‒ A nevelés fogalma ‒ A nevelés módszerei ‒ A nevelés folyamata A „pedagógia” […]