5. Ismertesse a sajátos nevelési igény fogalmát. Értelmezze az integráció, az inklúzió és a szegregáció fogalmakat! Mutassa be a gyógypedagógiai segítő munkatárs sajátos nevelési igényű gyermekkel, tanulóval kapcsolatos feladatait!

Kulcsfogalmak, melyekre ki kell térni a feleletben: SNI fogalma (különleges bánásmód) SNI formái az integráció fogalma, jellemzői az inklúzió fogalma, jellemzői az integráció és az inklúzió közötti különbségek a szegregáció fogalma, jellemzői gyógypedagógiai segítő munkatárs feladatai az integráltan nevelt SNI-s gyermekkel Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a […]